European Rugby Challenge Cup Winners 2017/18

_
News
Tickets
Rugby
Community Rugby
Hospitality & Sponsorship
Fan Zone

Blues Choir / Côr y Gleision

Blues Choir

The Choir was formed in 2006 from rugby fans of all ages, singing abilities and walks of life from the Cardiff Blues rugby region for the purpose of a Welsh television series, Codi Canu, produced by S4C.The concept of the series was to promote singing on rugby terraces across Wales.

Whilst many members had never sung in a choir before, the experience was so positive that when the series ended in 2008, Côr y Gleision continued to grow and attract new members. The repertoire developed and the choir went on to sing at Eisteddfodau, community events and International and Regional rugby matches under the leadership of dedicated Musical Directors.

Currently, the choir rehearses weekly under the musical direction of Richard Vaughan and assistant musical director / accompanist Rhiannon Pritchard. This has ensured the choir's continued development and diversification of the repertoire to include classical and contemporary songs in many languages (including Welsh, English, Latin, French, African, Spanish and Maori).

The choir has over 120 members with membership open to all regardless of age, gender, and ethnicity, with no requirement to have sung in a choir before. All is required is that you can hold a note. The choir is funded by member's subscriptions and this is used to pay for equipment, rehearsal venues, fees for musical directors and pianists, and maintaining a music library.

This year, 2016, Côr y Gleision celebrated their 10th Anniversary with a Dinner at St David's Hotel, Cardiff Bay and a Gala Concert at Llandaff Cathedral with the British Sinfonietta Orchestra and soloists Katie Treharne (Phantom of the Opera etc) and the tenor, Rhodri Prys Jones. The choir also undertook a tour to Belgium and performed at cathedrals in Ghent and Bruge and took part in the Last Post Ceremony at the Menin Gate.HONOURS
During the 10 years, the choir has competed and won prizes at events such as the National Eisteddfod, North Wales Choral Festival, Cardigan Eisteddfod, Cheltenham Festival of Performing Arts, Bournemouth Music Competitions Festival as well as touring in Spain, Scotland and Belgium. The choir also sang to the Fiji national rugby squad upon their arrival in Wales at their Swansea training base during the Rugby World Cup in 2015.

COMMUNITY ENGAGEMENT
The choir was awarded charitable status in 2012 and is committed to giving something back to the wider community. In addition to performances at many public events Côr y Gleision has raised money for a wide variety of charitable causes such as Ty Hafan, Amser Justin Time (Pancreatic Cancer Charity Wales), CRY (Cardiac Risk in The Young), British Lung Foundation. The choir also raises money for local causes.

Cardiff Blues select an official charity every year which the choir supports. During the 2014/15 season, the choir raised £950.00 for the Welsh Charitable Trust (Owen Williams: Stay Strong for Ows) and in 2015/16, £2,002.44 was raised for the Alzheimer's Society.

RUGBY
This is at the very heart of the choir and also our affiliation to the Cardiff Blues. We regularly sing at home and away games and have performed at away matches at Harlequins and Newcastle Falcons where we were very well received by the home supporters who were singing along with songs they recognised with great enthusiasm.

We actively seek to foster links with English Premiership Clubs and to add to the atmosphere and occasion of cross border matches. We performed formally, at The Wales v England match in August 2011 at The Millennium Stadium, The ERC Amlin Cup Final in 2011 in Cardiff, at Twickenham at the EDF Cup Final in 2009 which was also very well received. On that occasion we also arranged for a choir from Gloucester to perform alongside Côr y Gleision.

We were the official choir at the Cardiff Arms Park Fanzone for the 2015 Rugby World Cup and represent the Blues at Judgement Day along with the other regional choirs. We are also invited to perform in venues around Cardiff on international match days, including the Wales Millennium Centre, restaurants and 'hostelries'!

CONTACT US


The choir can be contacted via email or visit our website - www.corygleision.co.uk

CÔR Y GLEISION

Ffurfiwyd y côr yn 2006 gan gefnogwyr rygbi o bob oedran, cefndir a sgiliau canu o fewn rhanbarth rygbi'r Gleision i gymryd rhan yn y gyfres deledu Codi Canu ar S4C. Nôd y rhaglen oedd hyrwyddo canu ar y terasau rygbi ar draws Cymru.

Bu'r profiad mor gadarnhaol fel bod y côr yn parhau i gynyddu, gan ddenu aleodau newydd ar ddiwedd y gyfres. Datblygodd y rhestr o ddarnau cerddorol ac aeth y côr ymlaen i ganu mewn Eisteddfodau, digwyddiadau cymunedol a gemau rygbi rhyngwladol a rhanbarthol o dan Arweinyddion Cerddorol ymroddgar.

Mae'r côr yn ymarfer yn wythnosol o dan arweinyddiaeth Richard Vaughan a dirprwy arweinydd / cyfeilydd Rhiannon Pritchard. Mae hyn wedi sicrhau datblygiaeth ac amrywiaeth y rhestr darnau i gynnwys cerddoriaeth clasurol a chyfoesol mewn sawl iaith, (gan cynnwys Cymraeg, Saesneg, Lladin, Ffrangeg, Affricanaidd, Sbaeneg a Maori).

Mae dros 120 aelod yn y côr. Mae aelodaeth yn agored i bawb o bob oedran, rhyw ac ethnigrwydd, heb angenrheidrwydd o ganu mewn côr o'r blaen. Yr unig ofyniad yw'r gallu i ddal nodyn. Noddir y côr gan danysgrifiadau'r aelodau, sy'n talu am offer, lleoliadau ymarfer, ffioedd yr Arweinydd a'r Cyfeilydd, ac am gynnal llyfrgell cerdd.

Eleni, 2016, dathlodd Côr y Gleision ei dengmlwyddiant mewn Cinio yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd. Hefyd cynhaliwyd Cyngerdd Fawreddog yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, gyda Cherddorfa Sinfonietta Prydain a'r unadwyr Katie Treharne (Phantom of the Opera ayb.) a'r Tenor Rhodri Prys Jones. Bu'r côr hefyd ar daith i Wlad Belg i berfformio mewn Eglwysi Cadeiriol yn Ghent a Brugge a chymerwyd rhan yn Seremoni'r "Last Post" ym Mhorth Menin.

ANRHYDEDDAU

Yn ystod y deng mlynedd, mae'r côr wedi cystadlu ac ennill gwobrwyon mewn achlysuron fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwyl Gorawl Gogledd Cymru, Eisteddfod Aberteifi, Gwyl Celfyddydau Canu a Pherfformio Cheltenham, Cystadleuthau Cerddorol Bournemouth. Mae'r côr hefyd wedi teithio i Sbaen, Yr Alban a Gwlad Belg. Yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd yn 2015 canodd y côri Sgwad Rygbi Glad Fiji yn eu Canolfan Hyfforddi yn Abertawe.

YMRWYMIAD CYMUNEDOL

Derbyniodd y côr Statws Elusennol yn 2012 ac mae'n awyddys i roi rhwbeth yn ôl i'r gymuned. Yn ogystal a pherfformio mewn amryw o achlysuron cyhoeddus, mae Côr y Gleision wedi codi arian tuag at sawl achos elusennolfel Ty Hafan, Amser Justin Time (Elusen Cancr y Cefndedyn, Cymru), CRY (Perygl i'r Galon yn yr Ieuanc) a Sefydliad Ysgyfaint Prydeinig). Mae'r côr hefyd yn codi arian at achosion lleol.

Mae Gleision Caerdydd yn dewis elusen swyddogol bob blwyddyn a bydd y côr fel arfer yn cefnogi'r elusen hon. Yn ystod tymor 2014/15 cododd y côr £950 i'r Ymddiriedolaeth Gymreig "Owen Williams: Stay Strong for Ows" . Yn 2015/16 codwyd £2,002.44 tuag at Gymdeithas Alzheimer.

RYGBI

Mae rygbi wrth galon y côr gyda'r cysylltiad a thîm Gleision Caerdydd. Rydym yn canu'n gyson mewn gemau adref ac i ffwrdd. Canom i ffwrdd yng ngemau yr Harlequins a Newcastle Falcons lle cawsom groeso brwd gan y cefnogwyr cartref.

Rydym yn ymdrechu i ddatblygu cysylltiadau gyda Clybiau'r Uwch Gyngrair Seisnig a hybu'r awyrgylch yn y gemau trawsffiniol. Buom yn perfformio'n swyddogol yng ngêm Haf Cymru v Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm ym mis Awst 2011 a gêm Derfynol Cwpan Amlin 2011

r y Gleision oedd y côr swyddogol yn y "Fanzone" ym Mharc yr Arfau yn 2015 adeg Cwpan Rygbi'r Byd. Rydym yn cynrychioli carfan y Gleision ar Ddydd y Farn gyda'r corau rhanbarthol eraill. Cawn hefyd ein gwahodd i berfformio mewn safleoedd eraill ar draws Caerdydd adeg gemau rhyngwladol, gan gynnwys Canolfan y Mileniwm, tai bwyta ac amryw o dafarnau!

CYSYLLTWCH â NI

Gallwch gysylltu â'r côr drwy e-bost neu ymwelwch a'n gwefan : www.corygleision.co.uk

Latest Headlines
© 2019 Content Copyright Cardiff Blues, Statistics Copyright SFMS Ltd Privacy & Cookies delivered by Sotic powered by OpenText WSM